Web Service for Students and Graduates of Da Nang University By Caters de Vietnam

ダナンが好き

Language

Xin chào các bạn sinh viên đang học và đã tốt nghiệp tại các cụm trường thuộc Đại Học Đà Nẵng.

welcome to the University of Danang
Đây là Website được thực hiện bởi công ty Caters De Việt Nam, dựa trên sự hợp tác của công ty Caters De Việt Nam và Đại học Đà Nẵng, nhằm cung cấp hỗ trợ thông tin từ nhà trường đến sinh viên và làm cầu nối giao lưu giữa sinh viên đang học và đã tốt nghiệp tại các trường thuộc Đại học Đà Nẵng.

Cài lại mật khẩu

Cần thiết cài lại mật khẩu khi quên mật khẩu

Sau khi nhập địa chỉ mail mà bạn đã đăng ký,vui lòng bấm nút "Gửi ".Chúng tôi sẽ gửi mật khẩu mới vào địa chỉ mail của bạn.

Địa chỉ mail