Web Service for Students and Graduates of Da Nang University By Caters de Vietnam

ダナンが好き

Language

Xin chào các bạn sinh viên đang học và đã tốt nghiệp tại các cụm trường thuộc Đại Học Đà Nẵng.

welcome to the University of Danang
Đây là Website được thực hiện bởi công ty Caters De Việt Nam, dựa trên sự hợp tác của công ty Caters De Việt Nam và Đại học Đà Nẵng, nhằm cung cấp hỗ trợ thông tin từ nhà trường đến sinh viên và làm cầu nối giao lưu giữa sinh viên đang học và đã tốt nghiệp tại các trường thuộc Đại học Đà Nẵng.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân

Trang website này hướng đến mục đích cung cấp dịch vụ kết nối và giao lưu giữa các bạn sinh viên đang học và các bạn đã tốt nghiệp tại các trường thuộc cụm trường Đại học Đà Nẵng. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của những thông tin cá nhân mà quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web này nên chúng tôi đang cố gắng từng ngày để thúc đẩy hoàn thiện hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân ( PMS ). Công ty chúng tôi luôn tôn trọng luật pháp về bảo mật thông tin cá nhân,vì vậy xin đưa ra những chính sách dưới đây với vai trò là đơn vị tiếp nhận, xử lý cũng như bảo mật thông tin cá nhân của quý khách.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

 1. Công ty chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách trong phạm vi mục đích sử dụng như đăng ký thông tin cá nhân để sử dụng trang web này hoặc sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để cung cấp thông tin tuyển dụng, công việc và sẽ có biện pháp để thực hiện điều đó.
 2. Công ty chúng tôi tuân thủ các pháp lệnh của nhà nước quy định về các vấn đề liên quan đến sử dụng thông tin cá nhân.
 3. Công ty chúng tôi xây dựng các quy tắc nội bộ để ngăn chặn và khắc phục việc truy cập trái phép thông tin cá nhân, rò rỉ thông tin cá nhân, mất mát và phá hoại thông tin cá nhân cũng như bảo vệ thông tin cá nhân.
 4. Công ty chúng tôi xây dựng các quy tắc nội bộ để xử lý những tư vấn cũng như khiếu nại liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân.
 5. Công ty chúng tôi cũng không ngừng cải thiện hệ thống quản lý thông tin cá nhân (PMS).

Ngày ban hành: Ngày 1 tháng 1 năm 2018
<danang.university>service
Công ty quản lý và vận hành: Caters de Vietnam Co.,Ltd.
Người quản lý: Hai Hoang

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Trong quá trình xử lý thông tin,,sẽ có các trường hợp mà chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng(bao gồm các thành viên đã đăng ký thông tin cá nhân trên trang website này để sử dụng).

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng theo những mục đích dưới đây.

 1. Để cung cấp các dịch vụ cộng đồng mà đã sử dụng website.
 2. Để sử dụng trong các hợp đồng quảng cáo, website.
 3. Và các mục đích liên quan đến việc cung cấp thông tin của dịch vụ và các dịch vụ khác liên quan đến CNTT.

●Quản lý thông tin cá nhân

Để ngăn chặn các hành vi truy cập trái phép, làm rò rỉ, mất mát,phá hoại thông tin cá nhân, công ty chúng tôi sẽ xây dựng các biện pháp thiết yếu, quản lý thông tin cá nhân của khách hàng một cách thích hợp.Hơn nữa, liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng , công ty chúng tôi sẽ tiến hành giám sát một cách thích hợp đối với nhân viên công ty, và khi uỷ thác việc sử dụng thông tin cá nhân , chúng tôi cũng sẽ tiến hành giám sát một cách thích hợp đối với bên được uỷ thác.

●Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong trường hợp không có sự đồng ý trước của khách hàng,hoặc là không có sự cho phép của pháp luật, hoặc vượt quá phạm vi cho phép về mục đích sử dụng những thông tin cá nhân đó.

●Về việc công khai, đính chính, đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân.

Những yêu cầu về việc công khai, đính chính hay ngừng sử dụng thông tin cá nhân, xin hãy liên hệ thông tin địa chỉ dưới đây. Và chúng tôi chỉ xử lý những yêu cầu công khai hay đính chính thông tin sau khi chúng tôi xác nhận yêu cầu đó là do chính chủ tài khoản đó yêu cầu.

●Về những vấn đề phát sinh trong trường hợp không cung cấp thông tin cá nhân chính xác hoặc không cung cấp thông tin cá nhân

Công ty sẽ từ chối cung cấp dịch vụ nếu người sử dụng không cung cấp các thông tin cần thiết.

Ngày ban hành: Ngày 1 tháng 1 năm 2018
<danang.university>service
Công ty quản lý và vận hành: Caters de Vietnam Co.,Ltd.
Người quản lý: Hai Hoang

Về việc thông báo các hạn mục liên quan đến những thông tin cá nhân được công khai.

Trong quá trình xử lý thông tin,sẽ có các trường hợp mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng(bao gồm các thành viên đã đăng ký thông tin cá nhân trên trang webiste này để sử dụng).

1.Tên công ty、nơi liên hệ và người quản lý thông tin cá nhân

<danang.university>service
Công ty quản lý và vận hành: Caters de Vietnam Co.,Ltd.

2.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân như sau:

 1. Để thực hiện các công việc quảng cáo, quảng bá, website.
 2. Để thực hiện các công việc liên quan đến hosting của hệ thống và server.
 3. Để cung cấp thông tin của các loại hình dịch vụ và các dịch vụ khác liên quan đến CNTT.
 4. Để thực hiện các hoạt động trong công tác tuyển dụng như liên lạc hay gửi các tài liệu cho ứng viên.
 5. Để thực hiện các công việc như xác nhận nội dung hay gửi hồ sơ khi có yêu cầu, liên hệ từ người sử dụng.

3.Về nơi tư vấn, khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân.

<danang.university>service
Công ty quản lý và vận hành: Caters de Vietnam Co.,Ltd.
Người quản lý: Hai Hoang
Số điện thoại: +84 (0)236 3550 021
E-mail: danang@caters.co.jp

4.Về việc cung cấp cho bên thứ ba

Không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

5.Về các biện pháp khi uỷ thác việc xử lý.

Liên quan đến thông tin cá nhân, không thể uỷ thác việc xử lý.Ngoài ra,khi việc uỷ thác là cần thiết,sẽ thông báo nội dung uỷ thác , và chỉ uỷ thác khi đã có được sự đồng ý.

6.Về những yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân.

Trường hợp có các yêu cầu thông báo mục đích sử dụng, công khai, đính chính, bổ sung hoặc từ chối cung cấp thông tin thì bộ phận có ghi ở mục 3 " Nơi tư vấn, khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân " sẽ tiếp nhận và xử lý yêu cầu.

7.Về các giấy tờ cần thiết phải cung cấp khi người dùng yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin và các tiêu chuẩn để xác nhận thông tin của người dùng hoặc người đại diện của chủ tài khoản người dùng đó.

Liên quan đến những giấy tờ cần thiết khi yêu cầu cung cấp thông tin, chúng tôi không yêu cầu những giấy tờ cố định.Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiến hành xác nhận những thông tin của người dùng bằng các phương pháp sau:

 1. Trường hợp chính người dùng đó đến công ty: Dựa trên bằng lái, bảo hiểm xã hội, hoặc giấy cư trú , giấy chứng minh nhân dân.
 2. Trường hợp chính người dùng đó gửi Fax, bưu điện: Dựa trên bản sao bằng lái ,giấy cư trú, giấy chứng minh nhân dân.
 3. Trường hợp người đại diện của người dùng đó đến công ty: Dựa trên bằng lái ,bảo hiểm xã hội của người đại diện và bản thân người yêu cầu.Ngoài ra,giấy uỷ quyền cũng được sử dụng.
 4. Trường hợp người dùng hay đại diện người dùng yêu cầu cung cấp thong tin qua điện thoại thì chúng tôi không cung cấp được trong trường hợp này.

8.Lệ phí khi yêu cầu cung cấp thông tin.

Về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không thu phí khi người dùng yêu cầu cung cấp thông tin.

Liên hệ

Những liên hệ liên quan đến thông tin cá nhân cũng như những góp ý về trang web <danang.university>service này,xin hãy liên hệ địa chỉ dưới đây.

<danang.university>service
Công ty quản lý và vận hành: Caters de Vietnam Co.,Ltd.
Floor 9, Seabank building, 373 Nguyen Van Linh street, Da Nang
Quản lý: Hai Hoang
Số điện thoại: +84 (0)236 3550 021
E-mail: danang@caters.co.jp

Chính sách bảo mật